Life is Strange 2 – Episode 03 ‘Wastelands’ vervolgt het verhaal van de broertjes Sean en Daniel Diaz. Na de gebeurtenissen uit Episode 1 worden de broers gezocht door de politie. Eenmaal besloten om te vluchten naar Mexico kunnen zij niet anders dan de gevolgen te aanvaarden die inherent zijn aan een zwervend en vluchtend bestaan. Met alle onzekerheden en gevaren van dien. Hoe pakt dit uit in inmiddels alweer de 3e episode van Life is Strange 2?

Life is Strange is één van mijn favoriete franchises van de afgelopen jaren. Ik hou van games die enorm leunen op een sterk verhaal. Unieke karakters die de game vorm en verdieping geven. Wat Life is Strange voor mij persoonlijk uniek maakt is de invoelbare sfeer, de muziek, en het prachtige Oregon als setting waarbinnen de verhalen zich ontvouwen.

Maar de ontwikkelaars van Square Enix External Studios en het Life is Strange-team bij DONTNOD Entertainment bieden met Life is Strange meer. Ik hou van die mind blowing keuzes die je soms moet maken in Life is Strange. Keuzes die impact hebben op het verloop van het verhaal, of op de vorming van het karakter waar je mee speelt. Indrukwekkend vind ik ook hoe toegewerkt wordt naar morele dilemma’s die bijna niet te verdragen zijn. Ruim een kwartier heb ik destijds naar mijn scherm gestaard en heb ik als Max, met klamme handjes, een knoop doorgehakt over het lot van Chloe en haar vader. Het zal je dan ook niet verbazen dat ik erg uitkeek naar Life is Strange 2.

Life is Strange 2 – the story so far (Spoiler Alert)

Voordat je verder leest. Deze review gaat over Episode 3. Het is nagenoeg niet te doen om een review te schrijven over Episode 3, zonder context uit Episode 1 en 2 te schetsen. Dit betekent dus enkele spoilers uit Episode 1, The Awesome Adventures of Captain Spirit, en Episode 2. Als je nog aan deze episodes moet beginnen overweeg dan om deze eerst te spelen, voordat je verder leest.

Sean en Daniel Diaz

In de eerste episodes heeft een gebeurtenis bij huize Diaz er toe geleid dat de broertjes Diaz op de vlucht moesten. Rondom deze gebeurtenis wordt duidelijk dat Daniel (de jongste van de twee) speciale krachten bezit, die tot dan toe nog onbekend waren voor beiden. Behalve overleven en vluchten voor de autoriteiten, proberen de broers ook de krachten van Daniel beter te begrijpen.
Na een tijdje een veilig onderkomen gevonden te hebben in een boshut, moesten zij deze noodgedwongen verlaten toen Daniel ziek werk. Vervolgens zijn de broertjes gevlucht naar hun grootouders. Eenmaal daar moesten zij een low-profile houden, want de politie zocht hen nog steeds. Uiteindelijk worden Sean en Daniel ontdekt en vluchten zij opnieuw voor de politie. Het is twee maanden na deze gebeurtenis dat Episode 3 vervolgt.

Life is Strange 2 Episode 03 – De context

De 3e episode speelt zich af in de Redwood bossen van Californië. De broertjes Diaz hebben aansluiting gevonden bij een groep zwervende jongeren, waaronder Cassidy en Finn die we hebben leren kennen in Episode 2. De groep leeft in een kamp midden in de bossen en om de week door te komen werken zij voor een illegale hennep kwekerij.
Sean en Daniel hebben het voornemen om dit werk te blijven doen, totdat zij genoeg geld verdiend hebben om door te kunnen reizen naar Puerto Lobos in Mexico. Op zoek naar het ouderlijke huis van hun vader. Tussen de bedrijven door blijft Daniel oefenen om zijn krachten verder te ontwikkelen. Omwille van spoilers zal ik niet in gaan op de gebeurtenissen die verder plaatsvinden in deze episode.

Wat maakt Episode 3 sterk?

Een aantal dingen zijn in Episode 3 goed uitgewerkt. In de eerste plaats de relatie tussen de broers die meer verdieping krijgt. Sean die de zware taak heeft zijn broertje te beschermen, maar anderzijds verlangt naar aansluiting bij zijn leeftijdgenoten in de groep en liever met hen optrekt. Een andere belangrijke worsteling die door de ontwikkelaars zeer invoelbaar is uitgewerkt gaat over de gevolgen die Daniel’s krachten hebben op de relatie met zijn broer.
Want hoewel Daniel het kleine broertje is en voor een deel afhankelijk is van zijn broer die voor hem zorgt, maken zijn krachten hem ook sterk(er) en juist onafhankelijk. Dit gegeven zorgt ook bij Sean voor de nodige frictie. Het is juist vanuit dit spanningsveld dat de dialogen en interacties tussen de broers interessant worden en de daarmee gepaard gaande keuzemogelijkheden in de gameplay.

Daniel oefent met zijn krachten en Sean probeert hem daarmee te ondersteunen

In Episode 1 en Episode 2 heb ik niet altijd het gevoel gehad dat er stevige dilemma’s geïntroduceerd werden noch dat er impactvolle keuzes gemaakt moesten worden. In Episode 3 daarentegen staat, met name het laatste uur, weer vol van de moeilijk keuzes die Sean moet maken. Keuzes waarvan je voelt dat ze diepe impact zullen gaan hebben op het directe beloop in de episode, maar zeer waarschijnlijk ook in de episodes die nog gaan volgen.

In de verhaallijn zul je op diverse momenten keuzes moeten maken die impact hebben op het verdere verloop van het verhaal én de ontwikkeling van je karakter

Net als in de voorgaande episodes in Life is Strange 2 is het ook in deze episode weer een sterk punt dat je nooit helemaal gerust in het spel zit. Het lukt de ontwikkelaars telkens weer om een context te creëren, waarbij je het gevoel hebt ‘laat het voor altijd zo blijven’, en tegelijkertijd wetende dat de balans op ieder ogenblik bruut verstoord zal gaan worden. De stilte ‘before the storm’. Dit maakt de beleving bij de tamelijk trage gameplay extra intens.

Wat had er beter gekund in Episode 3?

Laat ik voorop stellen dat de game er weer schitterend uit ziet. Grafisch is het spel prachtig en mooi gedetailleerd uitgewerkt. De muziek in Life is Strange is altijd lekker. De voice-acting is weer oké. De overkoepelende verhaallijn is indrukwekkend en meeslepend. Hier en daar ben ik wat kleine bugs tegen gekomen en audio glitches, maar deze waren niet erg storend. Toch waren er een aantal punten die mij in deze episode tegen vielen.

Life is Strange is een zogenaamde point-and-click game. Je loopt rond, je bekijkt de omgeving. In vrijwel alle episodes die ik in Life in Strange heb gespeeld vertelt de omgeving deels het verhaal en geeft interactie met de omgeving meer betekenis en verdieping aan de context. Door het point-and-click systeem kun je dus op je eigen tempo het verhaal beleven en aanvullen.

In Episode 3 waren de punten waarmee je interactie kon hebben voor mijn gevoel echter veelal betekenisloos voor het grotere geheel. Ook gaven de interacties in de point-and-click zelden verdieping aan het verhaal noch aan de karakters in de omgeving. En dat is jammer, want juist dat is altijd een kracht van Life is Strange, en bovendien ook cruciaal om een toch al trage game interessant te houden.

Ook vind ik in deze episode dat de karakters die onderdeel van de groep uitmaken weinig toe hebben gevoegd aan het overkoepelende verhaal. Behalve de karakters Finn en Cassady blijken de andere karakters weinig betekenis te hebben in het geheel. Ook ontstaat er geen duidelijke band met de karakters en krijgt de relatie tevens weinig verdieping.

Conclusie

Life Strange 2 schetst een prachtig en ingrijpend verhaal over twee broers die op de vlucht zijn en proberen in anonimiteit een nieuw bestaan op te bouwen. Ook in deze episode is de kwetsbaarheid van twee vluchtende en nog rouwende kinderen zeer invoelbaar in beeld gebracht door de ontwikkelaars van Square Enix en DONTNOD Entertainment.

De relatie tussen Sean en Daniel wordt met ieder uur gameplay complexer, krijgt meer verdieping en de dilemma’s in de interactie en keuzes die hierin gemaakt moeten worden meeslepender. Hoewel de overkoepelende verhaallijn boeiend is, draagt Episode 3 op een aantal punten beperkt hieraan bij. Met name de interactiemogelijkheden met de omgeving zijn zelden een aanvulling op het verhaal en het merendeel van de karakters in deze episode lijken (vooralsnog) vooral passanten die aan het daadwerkelijke verhaal en de beleving weinig extra dimensie toevoegen. Het spetterende einde maakt daarbij echter een hoop goed.

RECENSIES OVERZICHT
Review: Life is Strange 2 - Episode 03 'Wastelands'
7
review-life-is-strange-2-episode-03-wastelandsMin </br> </br> - Aantal bugs en audio glitches </br> - Interacties met de omgeving dragen weinig bij aan verhaallijn</br> - Enkele karakters krijgen weinig verdieping </br> </br> Plus</br> </br> + Prachtige overkoepelende verhaallijn </br> + Moeilijke keuzes met forse consequenties </br> + Visueel mooi en gedetailleerd </br> + Altijd wachten totdat de balans weer verstoord raakt </br> + Mooie omgeving </br> + Relatie tussen de broers </br>
Abonneer
Abonneren op
0 Reacties
Inline Feedbacks
View all comments