More

    Yoeri Staal

    Is AI boosaardig?

    Nu de zelf-rijdende auto in rap tempo dichterbij komt, stapelen de ethische vragen zich op. Staan de taxi-chauffeurs straks allemaal op straat? En wat...